D0008

El senyor Canons

D0008 - Dibuix - Llapis, ploma - 1914 -