D0009

Il·lustració per a Diálogo de cortesanas

D0009 - Dibuix - No disponible - 1904 -