F0004

Novembre

F0004 - Fullet i petit imprès - Litografia - No datada -