F0006

El giravolt de maig

F0006 - Fullet i petit imprès - No disponible - 1928 -