G0004

Les tres gràcies

G0004 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1912 -