G0007

La sortija

G0007 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1917 -