G0008

Matrimoni del bracet

G0008 - Obra gràfica - Litografia - 1937 -