G0024

Jugadors de cartes

G0024 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1906-1909 -