G0026

Les tres gràcies

G0026 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1912 -