G0040

Repòs

G0040 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1912 -