G0042

El berenar a la barca

G0042 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1913 -