G0044

Cap de noia

G0044 - Gravat i litografia - Aiguafort amb envernissades - 1915 -