G0047

La taverna

G0047 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1916 -