G0058

Vila vella de Tossa

G0058 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1919 -