G0059

Ombrel·les a la platja

G0059 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1919 -