G0104

Parella en repòs

G0104 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1940 -