G0118

Home actiu amb garrot

G0118 - Gravat i litografia - Litografia - 1937 -