G0129

Home i gos

G0129 - Gravat i litografia - Litografia - 1937 -