G0137

Baralla de l’As de bastos amb el paraigües

G0137 - Gravat i litografia - Litografia - 1937 -