G0142

Matrimoni de bracet

G0142 - Gravat i litografia - Litografia - 1937 -