G0143

Descans

G0143 - Gravat i litografia - Litografia - 1937 -