G0155

Matrimoni de bracet (variant)

G0155 - Gravat i litografia - Litografia - 1937 -