G0160

Capa, tricorni i vara de comandament

G0160 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -