G0179

El corregidor i els dos canonges camí de l’ajuntament

G0179 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -