G0180

El corregidor i la molinera

G0180 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -