G0185

El sagristà

G0185 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -