G0186

El corregidor a terra

G0186 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -