G0187

El corregidor camí del molí

G0187 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -