G0189

Capa, tricorni i vara de comandament (variant)

G0189 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -