G0191

El corregidor a terra (variant)

G0191 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -