P0025

Caçador i família d’excursionistes

P0025 - Pintura - Tremp - 1915-1916 -