P0035

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0035

- Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -