P0036

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0036

- Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -