P0036

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0036

P0036 - Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -