P0049

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0049

- Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -