P0049

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0049

P0049 - Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -