P0050

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0050

P0050 - Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -