P0050

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0050

- Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -