P0051

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0051

P0051 - Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -