P0068

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0068

P0068 - Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -