P0069

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0069

- Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -