P0069

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0069

P0069 - Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -