P0073

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0073

- Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -