P0074

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0074

- Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -