P0074

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0074

P0074 - Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -