P0075

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0075

P0075 - Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -