P0076

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0076

P0076 - Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -