P0076

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0076

- Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -