P0077

Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0077

- Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -