V0002

La gallina cega

V0002 - Vidre - Vidre esmaltat - 1924 -