V0038

A cal sogre

V0038 - Vidre - Vidre opal esmaltat al foc - 1928 -