Col·lecció Vda Toldrà

Jovita, Rosaura, Golferic, Marcó, Corbetó i Perot de l’Armentera

E0002 - Escenografia - Llapis, ploma, aiguada - 1928 -