Llegat d'Isabel Escalada - 1968

L’oncle Lucas i l’agutzir

G0184 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -


El sagristà

G0185 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -


El corregidor a terra

G0186 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -


El corregidor camí del molí

G0187 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -


Els criats treuen l’oncle Lucas de sota el llit

G0188 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -


Capa, tricorni i vara de comandament (variant)

G0189 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -


La señá Frasquita al balcó (variant)

G0190 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -


El corregidor a terra (variant)

G0191 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -


Capa, tricorni i vara de comandament

G0160 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -


Barret de copa

G0161 - Gravat i litografia - Aiguafort - 1934 -