Museus Municipals d'Art - carpetes documentació Exposició Internacional del 1929.