1913

El berenar a la barca

G0042 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1913 -


La passejada

G0043 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1913 -