1915

Cap de noia

G0044 - Gravat i litografia - Aiguafort amb envernissades - 1915 -


Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0073

- Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -


Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0074

P0074 - Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -


Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0075

P0075 - Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -


Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0076

P0076 - Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -


Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0077

- Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -


Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0078

P0078 - Pintura - Tremp traspassat a tela - 1915 -


Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0079

- Pintura - Tremp traspassat a tela - 1915 -


Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0051

P0051 - Pintura - Tremp sobre guix - 1915 -


Fragment decoració mural Galeries Laietanes – P0053

P0053 - Pintura - Tremp traspassat a tela - 1915 -